wz

Pionýrský oddíl Veverčata




Děkujeme Truhlářství Körber a především "Kýblovi" Pavlu Körberovi za výrobu krásného nového kuchyňského ostrůvku a botníků na chalupu na Jihlávce.


Děkujeme společnosti EUFC CZ s.r.o. a hlavně jejímu řediteli Danovi Mayerovi za možnost realizace brigádky a sponzorské dary na provoz oddílu.


Děkujeme společnosti PAKRA ZF SERVIS s.r.o. za poskytnuté sponzorské dary.



Kontakt

 Renata Kocmánková

Email: rekocma@seznam.cz

Webmaster: Kamil Hutař

hutar@fotohutar.cz

Copyright © 2018. All Rights Reserved.