wz

Pionýrský oddíl Veverčata

Oddíl Veverčata je součástí Pionýrské skupiny Jihlava 1. Fungujeme pod hlavičkou Pionýra, což je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých. Skupina se převážně věnuje volnočasovým aktivitám mládeže. Snažíme se o tělesný, duševní i společenský rozvoj našich členů.


Naše činnost spočívá především v pravidelných výjezdech na naší chalupu v obci Jihlávka na Javořicku. Na "Jihlávce" se střídáme s oddílem Krokodýl, protože bychom se na chalupu všichni najednou nevešli.

Na začátku letních prázdnin pořádá skupina nejen pro členy oddílů letní tábory s více než 40-ti letou tradicí u obce Jestřebí. Táborové stránky můžete navštívit zde.

Členové mohou být děti ve věku od 6 do 15 let, tedy ti, kdo navštěvují základní školy, výjimečně předškoláci. Starší 15 let, kteří prokáží jistou dávku zodpovědnosti se pak stávají instruktory a pomáhají vedoucím a postupně přebírají jejich práci. Dle našich zkušeností je nejlepší věk pro přijetí do skupiny mezi 6 až 8 lety.

Kontakt

 Renata Kocmánková

Email: rekocma@seznam.cz

Webmaster: Kamil Hutař

hutar@fotohutar.cz

Copyright © 2018. All Rights Reserved.