wz

Pionýrský oddíl Veverčata


Zde se můžete ve velmi zkrácené formě dozvědět o dění na Veverčáckých výjezdech.

Rok 2007/2008
Výjezdy na základnu na Jihlávce se v období 2007/2008 nesly v duchu doby ledové. Děti se mohly osobně seznámit s několika mamuty a jinými vykopávkami. Několikrát zažily třeskutě mrazivou a tajemnou noc plnou neznámých souhvězdí. Okusily tvrdý (až kamenný) chléb obyvatel pravěku. Pomáhaly zoufalé a vyhladovělé šavlozubé veverce shánět oříšky. A učily se přežít mezi prehistorickými velikány.

Vyvrcholením celého jejich snažení byl květnový karneval, jehož se zúčastnilo mnoho roztodivných dávnověkých stvoření. Při pohledu na ně se nejedno srdce pohnulo a nejedno oko slzou (ledovou kroupou) zablyštělo. Tomuto defilé se podařilo natolik rozehřát duše přihlížejících, že nám doba ledová začala tát a museli jsme ji opustit.

Rok 2008/2009
Tématem této sezóny byl slavný a kultovní seriál A je to! Kdo by nechtěl se zručností virtuoza zacházet se šroubovákem? Jak zatlouct hřebík, když se vám ohnulo kladivo? Jak si postavit vlastní auto či dům? Jak se ohřát a nic při tom nepodpálit?

Na tyto záludné otázky snad alespoň někteří získali během roku odpovědi. Zápolilo se nejen v kutilských disciplínách, ve kterých mnozí překvapili svým umem. Občas ale musel i ten nejšikovnější kutil odložit nářadí, aby nezahálel v ostatních oborech. Tradičně jsme absolvovali několik stezek. Pilovali morseovku a šifry. Poznávali jsme rostliny, zvířata a hrady. Vázali jsme uzly. Využili jsme sněhové nadílky a sáňkovali jsme ostošest. V létě jsme hráli šipkovanou, abychom rozvinuli své zanedbané stopařské dovednosti.

Rok 2009/2010
Po letních prázdninách se novým tématem stala objevitelská plavba za oceán. Naše plavčíky čekala spousta práce, dřiny, ale snad i zábavy, než se z nich stali větrem ošlehaní mořští vlci.

Nejprve bylo potřeba připravit plachetnici a naložit zásoby na dlouhou plavbu. Důležité bylo naučit se číst v mapách a zvládnout navigaci. Museli si dokázat poradit s přetrženým lanem či tajnou zašifrovanou zprávou o pokladu. Připravená loď konečně nabrala vítr do plachet, aby přídí prořízla hladiny dosud neznámých moří.

Objevitelskou plavbu naší statečné posádky však záhy zhatil hurikán, který zahnal plachetnici na útesy a nemilosrdně ji poslal ke dnu. Z této katastrofy naštěstí vyvázli všichni plavčíci bez újmy, jen někteří se trochu nalokali slané vody. S vypětím sil a nasazením vlastních životů vynesli námořníci z potápějícího se korábu nejdůležitější vybavení a dopravili je na pustý ostrov, který se stal jejich novým domovem. Z neohrožené posádky se stali ohrožení trosečníci.

Na ostrově bylo potřeba obstarat pitnou vodu a potravu. Trosečníci se tedy museli naučit rozeznávat stopy zvěře. Museli přijít na to, které plody exotických rostlin jsou jedlé a které ne. Společným úsilím postavili přístřešek na ochranu před nepříznivým tropickým klimatem. I zde jim život znepříjemňovaly nevypočitatelné síly přírody v podobě vybuchnuvší sopky, lidožravého tygra i věčně hladových žraloků. Aby toho nebylo málo, museli se utkat i s bandou pirátů. Veškerá protivenství však naši malí hrdinové překonali se zdravou kůží, někteří snad jen s odřenýma ušima. Nakonec se dočkali záchrany, byli nalezeni a dostali se zpět na pevnou zem. V domovském přístavu si teď užívají zasloužený odpočinek, ale kdo ví, jak dlouho potrvá a jaké další příhody na ně čekají po prázdninách...

Kontakt

 Renata Kocmánková

Email: rekocma@seznam.cz

Webmaster: Kamil Hutař

hutar@fotohutar.cz

Copyright © 2018. All Rights Reserved.